Preveri EMŠO

Kaj številke v številki EMŠO pomenijo?

EMŠO sestavlja trinajst števk (DDMMLLLRRZZZK), ki imajo naslednji pomen:

 • od 1. do 7. števke: DDMMLLL – datum rojstva (dve mesti za dan, dve mesti za mesec in tri mesta za zadnje tri števke letnice rojstva)
 • 8. in 9. števka: RR – številka registra, označuje območje rojstva osebe:
  • 00-09 – tujci
  • 10-19 – Bosna in Hercegovina
  • 20-29 – Črna gora
  • 30-39 – Hrvaška (33 – Zagreb)
  • 40-49 – Makedonija
  • 50-59 – Slovenija (uporabljena je samo 50)
  • 60-69 – Državljani z začasnim prebivališčem
  • 70-79 – Ožja Srbija (71 – Beograd)
  • 80-89- Pokrajina Vojvodina (80 – Novi Sad)
  • 90-99 – Kosovo
 • 10., 11. in 12. števka: ZZZ – zaporedna številka oziroma kombinacija spola in zaporedne številke za osebe, rojene istega dne (000-499 za moške in 500-999 za ženske)
 • 13. števka: K – kontrolna števka, izračunana po modulu 11

Kako se izračuna kontrolna vsota?

Več o tem si lahko preberete tukaj.