Preveri EMŠO API

Preveri EMŠO API je programsko orodje, ki omogoča preverjanje EMŠO številke.

Kaj sploh je EMŠO?

Enotna matična številka občana (kratica EMŠO) je osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji. EMŠO je prav tako uporabljen v v državah na območju bivše Jugoslavije.

Kako je EMŠO sestavljen, si lahko preberete tukaj.

Kako ga uporabiti?

Za uporabo ne potrebujete uporabiškega imena. Uporaba je brezplačna. Podatke API-ju lahko pošiljate preko POST ali GET metode.

Osnovni podatki o API

Povezave do API

Do API lahko dostopate preko spodnjih povezav:

 • http://dev.nikigre.si/UMCN/api.php
 • https://dev.nikigre.si/UMCN/api.php
 • https://www.dev.nikigre.si/UMCN/api.php

Priporočljivo pa je, da uporabite predzadnjo ali zadnjo. API pa se bo na vse povezave odzval enako.

Spremenljivke

umcn

Obvezno. Ta spremenljivka pove, katero številko EMŠO želite preveriti. Dolžina mora biti med 12 (brez zadnje številke (kontrolna številka)) in 13.

Primer: umcn=0101006500001 -> API bo vrnil podatke o tej EMŠO številki.

Napake

Error: 1

Spremenljivka emso ni pravilno nastavljena.

Error: 2

Dolžina EMŠO ni pravilna! Dolžina mora biti 12 ali 13.

Odgovor API

API ob vsaki zahtevi vrne nekakšen odgovor (razen v primeru nedelujočega strežnika). Vrne pa lahko:

 • JSON parametre
 • Obvestilo o napaki (Error:X)

Pomen parametrov v JSON bloku

 • UMCN – Poslan EMŠO v primeru, da je poslan EMŠO dolg 13 števk, v primeru 12. števk pa vrne sestavljen EMŠO.
 • Valid – Če je datum in kontrolna vsota pravilna, je parameter True. V nasprotnem primeru je nastavljen na False.
 • PartsOfUMCN
  • DD – Datum rojstva
  • MM – Mesec rojstva
  • YYY – Zadnje tri številke leta
  • RR – Številka registra
  • BBB – Zaporedna številka
  • K – Kontrolna vsota
 • Checksum – Izračunana kontrolna vsota
 • Gender – Spol osebe (M – moški, F – ženska)
 • PoliticalRegion – Ime države/pokrajine/občine
 • DateOfBirth – Datum rojstva v obliki YYYY-MM-DD
 • ErrorNumber – Številka napake
  • 0 – Datum rojstva in kontrolna vsota sta nepravilna
  • 2 – Kontrolna vsota ni pravilna
  • 3 – Datum rojstva ni pravilen
 • Error -Opis napake

Primeri uporabe pošiljanja ukazov API

Primer 1

Link: http://dev.nikigre.si/UMCN/api.php

GET spremenljivke:

 • umcn=0101006505075

Odgovor

[{
  "UMCN": "0101006505075",
  "Valid": "True",
  "PartsOfUMCN": {
    "DD": "01",
    "MM": "01",
    "YYY": "006",
    "RR": "50",
    "BBB": "507",
    "K": "5"
  },
  "Checksum": 5,
  "Gender": "F",
  "PoliticalRegion": "Slovenia",
  "DateOfBirth": "2006-1-1",
  "ErrorNumber": "",
  "Error": ""
}]

Opis

Zgornji primer bo vpisan EMŠO obdelal in vrnil JSON parametre o tej številki.

Primer 2

Link: https://dev.nikigre.si/UMCN/api.php

POST spremenljivke:

 • umcn=2507965500195

Odgovor

[{
  "UMCN": "2507965500195",
  "Valid": "False",
  "PartsOfUMCN": {
    "DD": "25",
    "MM": "07",
    "YYY": "965",
    "RR": "50",
    "BBB": "019",
    "K": "5"
  },
  "Checksum": 1,
  "Gender": "M",
  "PoliticalRegion": "Slovenia",
  "DateOfBirth": "1965-7-25",
  "ErrorNumber": 2,
  "Error": "Checksum is invalid!"
}]

Opis

Zgornji primer bo vpisan EMŠO obdelal in vrnil JSON parametre o tej številki. Kot lahko vidimo, je kontrolna vsota napačna. Pravilna je 1.

Primer 3

Link: https://dev.nikigre.si/UMCN/api.php

POST spremenljivke:

 • UMCN=3518009500197

Odgovor

[{
  "UMCN": "3518009500197",
  "Valid": "False",
  "PartsOfUMCN": {
    "DD": "35",
    "MM": "18",
    "YYY": "009",
    "RR": "50",
    "BBB": "019",
    "K": "7"
  },
  "Checksum": 7,
  "Gender": "M",
  "PoliticalRegion": "Slovenia",
  "DateOfBirth": "2009-18-35",
  "ErrorNumber": 3,
  "Error": "Date of birth is invalid!"
}]

Opis

Zgornji primer bo vpisan EMŠO obdelal in vrnil JSON parametre o tej številki. Kot lahko vidimo, datum rojstva ni veljaven.

Primer 4

Link: https://dev.nikigre.si/UMCN/api.php

GET spremenljivke:

 • UMCN=3518009500194

Odgovor

[{
  "UMCN": "3518009500194",
  "Valid": "False",
  "PartsOfUMCN": {
    "DD": "35",
    "MM": "18",
    "YYY": "009",
    "RR": "50",
    "BBB": "019",
    "K": "4"
  },
  "Checksum": 7,
  "Gender": "M",
  "PoliticalRegion": "Slovenia",
  "DateOfBirth": "2009-18-35",
  "ErrorNumber": 0,
  "Error": "Checksum and date of birth are invalid!"
}]

Opis

Zgornji primer bo vpisan EMŠO obdelal in vrnil JSON parametre o tej številki. Kot lahko vidimo, datum rojstva in kontrolna vsota nista veljavena.

Primer 5

Link: https://dev.nikigre.si/UMCN/api.php

POST spremenljivke:

 • umcn=280500750519

Odgovor

[{
  "UMCN": "2805007505197",
  "Valid": "True",
  "PartsOfUMCN": {
    "DD": "28",
    "MM": "05",
    "YYY": "007",
    "RR": "50",
    "BBB": "519",
    "K": ""
  },
  "Checksum": 7,
  "Gender": "F",
  "PoliticalRegion": "Slovenia",
  "DateOfBirth": "2007-5-28",
  "ErrorNumber": "",
  "Error": ""
}]

Opis

Zgornji primer bo vpisan EMŠO obdelal in vrnil JSON parametre o tej številki. Kot lahko vidimo, je EMŠO dolg 12 znakov, zato API preveri samo datum rojstva in izračuna kontrolno vsoto.

Več informacij

Če potrebujete več informacij, odgovore na vprašanja, izpolnite obrazec tukaj.