Pretvori število API

Pretvori število API je programsko orodje, ki omogoča pretvarjanje števil v besede.

Kako ga uporabiti?

Za uporabo ne potrebujete uporabniškega imena. Uporaba je brezplačna. Podatke API-ju lahko pošiljate preko POST ali GET metode.

Osnovni podatki o API

Povezave do API

Do API lahko dostopate preko spodnjih povezav:

 • http://dev.nikigre.si/stevilo/api.php
 • https://dev.nikigre.si/stevio/api.php
 • https://www.dev.nikigre.si/stevilo/api.php

Priporočljivo pa je, da uporabite predzadnjo ali zadnjo. API pa se bo na vse povezave odzval enako.

Spremenljivke

stevilo

Obvezno. Ta spremenljivka pove, katero številko želite pretvoriti. Če želimo pretvoriti več števil na enkrat, jih ločimo s “;”.

Primer: stevilo=4848484 -> API bo vrnil pretvorjene podatke.

Napake

Error: 1

Spremenljivka stevilo ni pravilno nastavljena.

Odgovor API

API ob vsaki zahtevi vrne nekakšen odgovor (razen v primeru nedelujočega strežnika). Vrne pa lahko:

 • JSON parametre
 • Obvestilo o napaki (Error:X)

Pomen parametrov v JSON bloku

 • Number- Poslano število za pretvorbo.
 • Converted – Pretvorjeno število iz števk v besede.
 • OrganisedNumber – Število lepo zapisano (ločeno na stotice s piko (.))
 • NumberWithExponent – Število zapisano z desetiško potenco (Ni natančno pri majhnih številih; uporabiti takrat, ko je števili veliko večje)
 • ErrorNumber – Številka napake
  • 0 – Število je preveliko
 • Error – Opis napake

Primeri uporabe pošiljanja ukazov API

Primer 1

Link: http://dev.nikigre.si/stevilo/api.php

GET spremenljivke:

 • stevilo=200033

Odgovor

[{
  "Number": "200033",
  "Converted": "dvesto tiso\u010d triintrideset",
  "OrganisedNumber": "200.033",
  "NumberWithExponent": "2,00033*10^5",
  "ErrorNumber": "",
  "Error": ""
}]

Opis

Zgornji primer bo vpisano število obdelal in vrnil JSON parametre o tej številki.

Primer 2

Link: https://dev.nikigre.si/stevilo/api.php

POST spremenljivke:

 • stevilo=3,14159265359

Odgovor

[{
  "Number": "3,14159265359",
  "Converted": "tri cela ena \u0161tiri ena pet devet dva \u0161est pet tri pet devet",
  "OrganisedNumber": "3,14159265359",
  "NumberWithExponent": "3,1415926*10^12",
  "ErrorNumber": "",
  "Error": ""
}]

Opis

Zgornji primer bo vpisano število obdelal in vrnil JSON parametre o tej številki.

Primer 3

Link: https://dev.nikigre.si/stevilo/api.php

POST spremenljivke:

 • stevilo=-344,143

Odgovor

[{
  "Number": "-344,143",
  "Converted": "minus tristo \u0161tiriin\u0161tirideset cela sto triin\u0161tirideset",
  "OrganisedNumber": "-344,143",
  "NumberWithExponent": "-3,44*10^2",
  "ErrorNumber": "",
  "Error": ""
}]

Opis

Zgornji primer bo vpisano število obdelal in vrnil JSON parametre o tej številki.

Primer 4

Link: https://dev.nikigre.si/stevilo/api.php

GET spremenljivke:

 • stevilo=456748569047689576053967438956734567096903670538753867895,84848484

Odgovor

[{
  "Number": "456748569047689576053967438956734567096903670538753867895,84848484",
  "Converted": "\u0161tiristo \u0161estinpetdeset nonilijonov sedemsto osemin\u0161tirideset oktilijard petsto devetin\u0161estdeset oktilijonov sedemin\u0161tirideset septilijard \u0161eststo devetinosemdeset septilijonv petsto \u0161estinsedemdeset sekstilijard triinpetdeset sekstilijonov devetsto sedemin\u0161estdeset kvintilijard \u0161tiristo osemintrideset kvintilijonov devetsto \u0161estinpetdeset kvadrilijard sedemsto \u0161tiriintrideset kvadrilijonov petsto sedemin\u0161estdeset trilijard \u0161estindevetdeset trilijonov devetsto tri bilijard \u0161eststo sedemdeset bilijonov petsto osemintrideset milijard sedemsto triinpetdeset milijonov osemsto sedemin\u0161estdeset tiso\u010d osemsto petindevetdeset cela osem \u0161tiri osem \u0161tiri osem \u0161tiri osem \u0161tiri",
  "OrganisedNumber": "456.748.569.047.689.576.053.967.438.956.734.567.096.903.670.538.753.867.895,84848484",
  "NumberWithExponent": "4,56748569*10^56",
  "ErrorNumber": "",
  "Error": ""
}]

Opis

Zgornji primer bo vpisano veliko število obdelal in vrnil JSON parametre o tej številki. Kot lahko vidimo, deluje tudi z večjimi števili.

Primer 5

Link: https://dev.nikigre.si/stevilo/api.php

POST spremenljivke:

 • stevilo=1234;4321

Odgovor

[{
  "Number": "1234",
  "Converted": "tiso\u010d dvesto \u0161tiriintrideset",
  "OrganisedNumber": "1.234",
  "NumberWithExponent": "1,234*10^3",
  "ErrorNumber": "",
  "Error": ""
},{
  "Number": "4321",
  "Converted": "\u0161tiri tiso\u010d tristo enaindvajset",
  "OrganisedNumber": "4.321",
  "NumberWithExponent": "4,321*10^3",
  "ErrorNumber": "",
  "Error": ""
}]

Opis

Zgornji primer bo vpisani števili obdelal in vrnil JSON parametre o teh dveh številkah.

Omejitve

API lahko števila s 72 mesti pretvori v celo število brez potence, saj to še Slovenski pravopis oz. slovenščina dopušča. Števila večja kot 72 mest, pa se pretvorijo v desetiško potenco.

Torej zgonja omejitev programa je desetiška potenca, ki ima eksponent več kot 72 mest.

Več informacij

Če potrebujete več informacij, odgovore na vprašanja, izpolnite obrazec tukaj.