Domov

Živijo 👋!

Moje ime je Nik in sem programer in računalničar iz Slovenije. Moja strast je računalništvo, predvsem pa zgodovina računalništva in programiranje. Dobro se spoznam na:Nekaj mojih programov/projektov:

  • KeyTyper – Program, ki spremlja uporabo tipkovnice in miške, ter deli rezultate z drugimi uporabniki tega programa.
  • SMSsenderAPI – Je API (Application Programming Interface) za prejemanje in pošiljanje SMS sporočil. API lahko uporabite v vsakem programskem jeziku, ki podpira pošiljanje POST metode.
  • Slovenski sintetizator govora – Narejen s pomočjo odprtokodne platforme MaryTTS in mojega prijatelja.
    • Program Govornik – Prvi brezplačen slovenski sintetizator za operacijski sistem Microsoft Windows in Android.
    • Govornik API – Je API za pridobivanje posnetka besedila v govor. Posnetke pa lahko brez težav uporabite v kakeršnikoli aplikaciji, ki potrebuje slovenski govor.
  • Linker – Spletna stran za skrajševanje dolgih povezav.
  • Zemljevid zaklonišč v Sloveniji – Zemljevid zaklonišč v Sloveniji z njihovimi osnovnimi podatki.